X
نام :
نظر


اخبار داغ

تمثیل مردود استاندار و ذکر چند نکته

تمثیل استاندار، اگر چه تمثیلی رسوب کرده در گوشه هایی از فرهنگ مقبول وگاه لمپنسیم از ریشه هایی که نشات گرفته از پاره ایی از واقعیتهای متاسفانه تلخ ودرد آور از رفتار هایی سوء ونادرست اندکی انگشت شمار از روحانی نماها می باشد . متاسفانه ازدهان مسئولی نا آگاهانه و نسنجیده ونیندیشده از عواقب آن ،جاری شد که موج اعتراض هایی را به دنبال داشت .که در تحلیل این رویکرد اعتراضی جا دارد که نکاتی بیان شود:
1_ اولا "تمثیل" مردود است و استاندار حتما نا گزیز از عذر خواهیست که رسما این کار را انجام داده است .
2- ایجاد موج اعتراض اگرچه مقبول است اما نوع و شیوه ی بزرگنمایی و بوق وکرناهای رایج آن شائبه ی _متاسفانه_ نگرش جناح بازی را پر رنگتر کرده است.
3_ اصحاب رسانه و جناح سیاسی ضمن اینکه حق اعتراضشان مقبول است ولی بسیار زودتر و دردمندانه و واقع بینانه تر بایستی نسبت به سهل انگاری های مدیریتی و در محاق فراموشی نگه داشتن خیلی از حقوق اجتماعی فرهنگی و سیاسی ومدیریت شهری در آشفتگی های چشمگیر وفراموش شدن اتمام پروژه های عمرانی شهر که روح و روان آحاد مردم شریف و مظلوم کرمانشاه را هدف گرفته اند می باید حساسیت نشان میدادند و در رسالت ذاتی خود ادای وظیفه می کردند .ادای وظیفه در حهت احقاق حقوق مردمی که در همراهی واطاعت از روحانیت قدمی فروگذار نکردند و نمی کنند
4_ پس چرا معترضان ذی حق در آن "تمثیل مردود" ،هیچ گونه تحرکی دال بر احترام گذاشتن به مردم در خود احساس نمی کردند که با عزمی راسخ مشابه عزم اعتراض به "تمثیل مردود و بی خرد" ؛زبان وروش منطقی اعتراض را در پیش نگرفتند ..؟!
5_ مهمتر از آن ،روحانیت ارجمند که پیوسته زبان اعتراض ملت کم آگاه بوده اند ودر عقبه های دشوار ، جلودار روشنگری و حق خواهی و مبارزه بوده اند .در مواری از فراموشی اعاده ی حقوق مدنی وجنبه های دیگر مردم کرمانشاه ،اینگونه که زبان و عزم به اعتراض در ارتباط به لغزشی ناخواسته و نیندیشده در باره خود شده اند نشانی از توجهی عمومی از خود بروز ندادند؟! و در احقاق حقوق شهروندی مردم  قدری مشتاق وهمسو یی نشان ندادند؟
6_پرسش و نقد بنده ضمن محکوم کردن آن "تمثیل" و همراهی با موج مثبت اعتراض ؛ این است که این قشر محترم از ملت بزرگ ایران تنها باید وقتی آشکار و غیور وهماهنگ زبان اعتراض بگشایند که فقط به ساحت خودشان لطمه وارد شود؟!
7_ بایاد کرد این نکته که حقوق همه ی انسانها شریف و ارزنده است و کرامت ویژه ی انسان است و انسان اهل تقوا نزد خداوند متعال _ اکرم تر_ است ولی ساحت قدسی بخشیدن عده ای فرصت محور که متاسفانه از آب گل آلود بدنبال ماهی گیری شخصی و منافع جناحی هستند ،پسندیده نیست و افراط در همین رویکردها است که چنین تمثیل های نادرست و ضد ارزشی را تولید می کند .بیاییم برای رضای خدا و رضای سرشت قدسی حقیقت ،در رفتار هایمان از سراج منیر وقدسی حضرت قتیل العبرات؛ امام حسین "علیه آلاف تحیات وثنا" درس بگیریم راه آزادگی را حتا اگر دین نداریم پیشه ی خود کنیم .این عرایض را من باب "قولواالحق ولو علی انفسکم" بیان کردم و تلخی اش را هم یقین دارم که  حق اندیشان و حق گویان بنا بر ذات "الحقُ مُرٌ " پذیرا هستند .
باقی بقای باعزت حق مداران .
دکتر رادفر

نظر شما چیست ؟

نام :
نظر :