X
نام :
نظر


اخبار داغ

فاتح محمدی ؛ دبیر جدید حزب کارگزاران سازندگی در جوانرود

با مصوبه شورای حزب کارگزاران سازندگی استان کرمانشاه، جناب آقای فاتح محمدی به عنوان دبیر این حزب در شهرستان جوانرود برگزیده شدند. ایشان کارشناس ارشد علوم تربیتی و مدرس دانشگاه می باشند.

نظر شما چیست ؟

نام :
نظر :