X
نام :
نظر


اخبار داغ

لیست کاندایداهای مورد حمایت حزب کارگزاران سازندگی در شهرستان کرمانشاه اعلام شد

حزب کارگزاران سازندگی شاخه استان کرمانشاه با انتشار بیانیه ای حمایت خود را از آقایان دکتر نادر نوروزیٰ، دکتر بهروز خسروی، آقای احمد صفری و آقای حیدری طیب در حوزه شهرستان کرمانشاه اعلام کرد. گفتنی است که این حزب پیش از این در حوزه انتخابیه کرمانشاه از هیچ کاندیدایی اعلام حمایت نکرده بود.

جلسه فوق العاده حزب کارگزاران سازندگی کرمانشاه برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی تغییر و تحولات در عرصه میدانی انتخابات و فضای سیاسی در حوزه انتخاباتی شهرستان کرمانشاه و به منظور ایجاد وحدت اصلاح طلبان و آرمانهای اصلاح طلبی  و انتخاب نمایندگان حامی دولت تدبیر و امید ، حزب کارگزاران سازندگی کرمانشاه از 4 کاندیدای زیر حمایت می کند .
امید است  با حضور پرشور مردم فهیم و شریف  شهرستان کرمانشاه در پای صندوق های رای، کاندیداهای این حزب بتوانند اعتماد مردم را جلب و خدمتگزاران شایسته ای برای مردم باشند:
1- احمد صفری
2- نادر نوروزی
3- سید سعید حیدری طیب
4- بهروز خسروی

نظر شما چیست ؟

نام :
نظر :