X
نام :
نظر


اخبار داغ

مقامات استان به فکر حل مساله ریزگردها باشند

بدون شک یکی از علل و عوامل عقب ماندگی غرب کشور بخصوص استان کرمانشاه جنگ هشت ساله ی رژیم بعث عراق بود . طی این هشت سال که زیر بناها و امکانات عمرانی استان زیر ضربات بمب ها و موشک های عراق ویران می شد استان های دور از جنگ و بخصوص استان های مرکزی و مراکز قدرت با دلارهای هفت تومانی زیر بناها را میساختند و در حال آبادانی دنیای حال و آخرت خود بودند . هشت سال جنگ که مردم طعم تلخ آن را میچشیدند اما برای بخشی از مرکز نشینان طعم شیرین امتیاز طلبی بود زیرا به کرمانشاه که می آمدند میگفتند به جبهه رفته ایم و امتیاز میگرفتند حال هنوز آثار به جا مانده از جنگ بعد از بیست و هفت سال التیام نیافته که دوباره از عراق ریزگردها هجوم آورده اند . ریزگردها نام با کلاس و پرستیژ داریست که مقامات به آن می دهند اما طوفانی سهمناک از گرد و خاکیست که بی رحمانه زمین و زمان و محیط و هوا را در نوردیده در استانهای غربی بخصوص استان کرمانشاه مهمان دو روزه و چند روزه است. آثار ویرانگر جنگ را کرمانشاهیان و دیگر استان های مرزی تحمل کرده اند اما آثار و برکات جنگ را فرصت طلبان و قدرت طلبان بردند. حال آثار مخرب و نابود کننده هجوم ریزگردها بر پیکر هر جاندار و بی جانی در غرب کشور فرود می آید و مقامات دولتی گویی امتیازاتی بر این پدیده مثل دوران جنگ برای آنان مترتب نیست و هر از گاهی برای اجرای نمایشی مضحک به کرمانشاه ساعاتی در سالن جلسات استانداری حضور می یابند و بدون نتیجه با خنده و خوشی به تهران بازمیگردنند ، مثل حضور خانم ابتکار رئیس بی ابتکار که در این خصوص می گوید ما کاری از دستمان بر نمی آید . خب نمی توانی کاری بکنید برای چه آمده اید ؟ البته شاید ما ندانیم در پس این آمد و رفتن ها در سایه ریزگردها ممکن است امتیازاتی ویژه در میزگردها باشد . استاندار میتوانست و می تواند 1- برای کاهش التیام مردم از ناحیه ریزگردها بصورت سرانه جمعیت استان یارانه ی شیر تقاضا نماید که هم تا حدی سلامتی نفوس در پی خواهد داشت ، هم تحرک در واحدهای تولیدی گاوداری شیری  2- میتواند با کمک نمایندگان طرح تصویب یارانه سهم سلامتی مردم از ناحیه ریزگردها به دولت و مجلس پیگیری نماید 3- می تواند یارانه ضرر و زیان کشاورزان و روستاییان و منابع طبیعی را از ناحیه ریزگردها پیگیری نماید و خیلی کارهای دیگر میتوانند اگر بخواهند ...

مهدی نوروزی
دبیر حزب کارگزاران سازندگی استان کرمانشاه

نظر شما چیست ؟

نام :
نظر :