X
نام :
نظر


اخبار داغ

مهدی نوروزی ؛ نقدی بر یک طومار

تعداد زیادی از اصلاح طلبان و حامیان دولت پای طوماری را امضا کرده اند که به زعم خود در انتقاد از نمایندگان است ودفاع ازمدیران حامی دولت. 1- انچه من از مفاد نامه برداشت کردم بانیان این نوشته خواسته اند در فضای چند روز گذشته که موضوع استعفا استاندار شایع شد حمایت خود را از استاندار با این شیوه بیان کنند که اخلاقی تر این بود شفاف موضع میگرفتند زیرا شما هیچ مدیر دولتی در استان نمی بینی که حامی پر و پا قرص دولت باشد و در مواقع مختلف بصورت صریح و شفاف و بصورت رسانه ای از دکتر روحانی و مواضعش دفاع کند. و انچه تاکنون اتفاق افتاده است این مدیران با عملکرد ضعیف خود روز به روز باعث رویگردانی مردم از عملکرد دولت میشوند. 2- طی سه ماه گذشته تا کنون تعامل و نزدیکی که بین نمایندگان واستاندار و معاونینش وجود داشته و دارد در هیچ دوره ای سابقه نداشته و استاندار و معاونین آن اندازه با اصولگرایان در تعامل و در ارتباط هستند با اصلاح طلبان نیستند. انشاا...عزیزان شهرستانی که امضا کرده اند دراین رابطه بیشتر تحقیق کنند و هرنوشته ای را امضا نکنند. مدیران موجود هم نصبشان و ابقا ءاشان و تداوم مدیرتشان حاصل تفاهم استاندار و معاونین و نمایندگان است. 3- این شیوه طومار نویسی هیچ کمکی به دولت نمی کند. بهتر است عزیزان حل مشکلات مردم را ازاستاندار و نمایندگان بخواهند. پول گندمکاران را. جلوگیری از به زندان رفتن مرغداران را.
مشکل خیل عظیم بیکاران را. جلوگیری از تعطیل شدن بازارچه ها را... و از استاندار نیز بخواهند با توجه به شایعات موجود درخصوص فیش حقوقیش وقتی که معاون صفدر حسینی بوده اطلاع رسانی کند. کمی حتی به صورت لاکپشتی هم شده حرکت آبادانی را آغاز کند و د رمواجه با منتقدان ادبیات خودرا اصلاح نماید و از ادبیات سخیف استفاده نکند. اگر نمی توان دچنین کند میتواند استعفا دهد زیرا استعفای استاندار بزرگترین خدمتش به مردم استان است. البته این طومار ممکن است برای عده ای نیز منافع داشته باشد منافع نزدیکتر شدن به استاندار.

مهدی نوروزی فعال سیاسی

نظر شما چیست ؟

نام :
نظر :