X
نام :
نظر


اخبار داغ

مهدی نوروزی: لزوم حمایت اصلاح طلبان از کاندیداهای نزدیک به جریان اصلاحات و حامی دولت

بسمه تعالی

هم اکنون ما کاندیدای شاخص اصلاح طلب نداریم . در انتخابات هم بایستی حضور فعال داشته باشیم زیرا تاکید رهبری معظم و ریاست محترم جمهور و استراتژی اصلاح طلبان حضور پرشور پای صندوق های رای است . انشاالله روز هفتم اسفند نیز چنین خواهد شد. اما چند نکته به بعضی از مدعیان اصلاح طلبی : 1- ما بایستی در فرصت باقی مانده از بین کاندیداهای موجود و غیر اصولگرا کسانی را که شعارها و برنامه هایشان نزدیک به اصلاح طلبان و دولت است شناسایی و حمایت کنیم هرچند ممکن است رای هم نیاورند بهتر از این است رای کاندیدای اصولگرایان افزایش یابد که با پشتوانه رای بالایی که از ناحیه اصلاح طلبان نصیب آنان میشود در مجلس حضور یابند و با این پشتوانه رای، ابزاری برای ایجاد موانع در برنامه های دولت و بایکوت کردن فعالیت اصلاح طلبان در آینده شود. ما بایستی با دفاع از مواضع اصلاح طلبی و شفافیت، در عرصه انتخابات حضور یابیم. اصلاح طلب، اصلاح طلب است و اصولگرا، اصولگرا. البته محور مشترکات اصلاح طلبان و اصولگرایان حفظ نظام ، قانون، منافع ملی و تبعیت از فرامین رهبری است که در روز 22 بهمن تجلی می یابد .

2- زمزمه اعلام حمایت بعضی از مدعیان اصلاح طلبی از کاندیداهای اصولگرای معروف استان نشان از ماهیت منفعت طلبی و فرصت طلبی مدعیان اصلاح طلبیست که در هر حالت در استان میخواهند در هر دوره ای پایگاه و جایگاهی در قدرت برای حفظ منافع شخصی و گروهی خود در هر زمان و مکان حفظ کنند .

3- تهیه لیست از کاندیداهای مستقل و یا نزدیک به دولت میتواند حداقل رقابت انتخاباتی را در فضای کنونی ایجاد نموده و باعث افزایش مشارکت حداکثری گردد.

4- رای ایجابی به کاندیداهای اصولگرا که در لیست رسمی اصولگرایان هستند باعث تقویت تفکر اصولگرایی چه در استان و چه در کشور می شود اما رای سلبی به آنان معلوم خواهد کرد اصول گراها همان رای ثابت دارند و امید می رود کاندیداهایی از لیست اصلاح طلبان مورد توجه مردم قرار گرفته و به مجلس راه یابند .

5- بعضی از مدعیان اصلاح طلبی که از سر استیصال همراه لیست اصولگرایان و دنبال رو آنان میشوند به معنی آنست که ماهیت و خاصیت اصلاح طلبی خود را از دست داده و دچار شبه استحاله شده اند زیرا و هم اکنون پرده برون افتد و نفاق عیان گردد .

6- منظور من از اصولگرایان غیر از شخصی مانند علی مطهری است. اگر اصلاح طلبان استان شخصی با پیشینه اصولگرایی اما با شیوه ی گفتار و رفتار علی مطهری یافتند همه وظیفه داریم از چنین کاندیدایی حمایت کنیم .

7- در خصوص کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری در استان چهار نفر از علمای برجسته و فرهیخته و وارسته تایید صلاحیت شده اند اما نوع برخورد و مواضع سیاسی این چهار بزرگوار با تفکر اصلاح طلبی و سیستم مدیریت کشور متفاوت است. قطعا دونفر از آنان در لیست جامعه مدرسین  حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران قرار میگیرند و دو نفر دیگرخارج از این لیست هستند. اصولگرایان با اتکا به ریشه گسترده در جامعتین و با پشتوانه فکری و تئوری که از ناحیه آنان برخوردارند ماهیتا و ضرورتا از کاندیداهای جامعتین حمایت می کنند لذا حمایت بعضی از مدعیان اصلاح طلبی از کاندیداهای جامعه مدرسین و جامعه روحانیت به معنی دنباله روی از اصولگرایان است که این همان حفظ منافع فردی و گروهی و این همان آفت تفکر اصلاح طلبیست و اگر سایت مرصاد سایت رسمی اصولگرایان تیتر بزند بعضی از اصلاح طلبان کرمانشاه دنباله رو اصولگرایان شده اند به گزافه نگفته است.

مهدی نوروزی ؛ فعال سیاسی

نظر شما چیست ؟

نام :
نظر :