X
نام :
نظر


اخبار داغ

چرا دوباره او؟ (شماره 1) دکتر قدرت احمدیان

در آستانه یک "اگر تاریخی" قرار گرفته ایم .در نشست ها و محافل رسمی و غیر رسمی و بهنگام بحث از تاریخ این سرزمین نگون بخت همواره میگویم و می شنویم که "اگر" این نمی بود و نمی شد و " اگر" آن می بود و می شد سرنوشت ما و ایران عزیز ما گونه ای دیگر  بود و ما در ردیف قدرت های بزرگ می ماندیم و ادامه می دادیم.
این "اگر های فراوان تاریخی" یاد آور حسرت های سهمگین ما ایرانیان است.این "اگرها" حکایت از آن دارد که ما ایرانیان مسیر تکاملی و انباشتی را طی نکرده آیم.در برابر انباشت و تکامل که شرط کلیدی توسعه و برازنده گی است ما همواره بریدگی و انقطاع داشته ایم.برای مثال در دوران معاصر تلاش گرانسنگ امیر کبیر در نوسازی کشور دستخوش بریدگی می گردد و ما اکنون میگویم "اگر" تلاش و راه او ادامه می یافت ایران همانند ژاپن یک قدرت درجه اول اقتصادی بود یا میگویم "اگر" جنگ جهانی دوم روی نمی داد ما وضعیت دیگری پیدا میکردیم."اگر" کودتای 28 مرداد نمی بود و "اگر" جنگ تحمیلی صورت نمی گرفت و "اگر"و " اگر" و "اگر" .....و در نهایت " اگر" در انتخابات سال 1384 کاندیداهای مختلف و ناهماهنگ به صحنه نمی آمدند و "اگر" مردم در انتخاب خود درست عمل میکردند و منحرف ترین فرد از سیر تکاملی کشور به سمت توسعه را بر نمی گزیدند ما و ایران عزیز ما اینگونه نبودیم که اکنون هستیم.
این "اگر های فراوان تاریخی" حکایت از بی توجهی ما ایرانیان به یک اصل مهم دارد و آن اینکه توسعه امری مستمر و درازمدت است.بریدگی و انقطاع آفت بی درمان توسعه است.بی توجهی به اصل استمرار و تداوم عقلانیت در اداره کشور موجب افزودن یک "اگر بزرگ تاریخی" دیگر به کتاب " اگر های ایرانیان" خواهد شد.
امروز در آستانه یک انتخاب بزرگ قرار گرفته ایم. دولت تدبیر وامید که میراث دار یک کشور ورشکسته بود توانسته است طی چهار سال قطار از ریل خارج شده کشور را دوباره به مسیر برگرداند. هرچند کارشناسان در حوزه های مختلف باید نتیجه عملکرد چهار سال دولت را با دقت و ظرافت شرح دهند اما به نظر من این دولت یک دست آورد اساسی داشته است که باید آنرا مادر تمام دست آوردهای دیگر دانست وان عبارت از بازگرداند"عقلانیت" در اداره کشور.دولت آقای احمدی نژاد در هشت سال  تمام تلاش خود را برای عقل زدایی در اداره کشور بکار بست.روشن است که عوام زدگی شدید آن دولت خرد را حتی از بخشی از نخبگان جامعه زدوده بود. زدودن توهم در اداره کشور کار بسیار سختی بود که این دولت از عهده آن برآمد. مدیریت مساله هسته ای و برجام یکی از دست آورد های مهم حاکم شدن عقل در مناسبات بین المللی بود.در داخل هم پرهیز از اتخاذ تصمیمات هیجانی و توده گرا و به سر عقل آوردن اقتصاد کار بزرگی این دولت بود.
این قلم مدعی درستی تمام تصمیمات و تلاش ها نیست اما مدعی است که دولت در اداره کشور به توهم و پوپوليسم مبتلا نشد در حالیکه می دانست که درمان ماندن در قدرت عوام زدگی و اقدامات هیجانی است.
باید توجه کنیم که برای جلوگیری از افزوده شدن یک" اگر حسرت بار تاریخی " دیگر به پرونده این کشور عزیز و تداوم و انباشت عقلانیت در اداره مملکت دوباره به "او" رای دهیم.رای  "دوباره به او" بیانگر تمایل و اراده ما به استمرار سیر تکاملی توسعه کشور است.ما اعم از احزاب  و مردم "اگر" در انتخابات سال 84 بدرستی تصمیم میگرفتیم و "راه و رسم دولت خردورز اصلاحات" را ادامه می دادیم به یقین امروز وضعیتی به مراتب بهتر و جایگاهی بی اندازه رفیع تر در سلسله مراتب قدرت و اقتصاد جهانی داشتیم و شاهد تحقق بسیاری از آرزوهای بودیم که برای آن انقلاب کردیم و صد ها هزار شهید دادیم.
پس دوبار او...دوباره روحانی و این مسیر تنها راه پیش روی ماست  تا در آینده حسرت یک "اگر بزرگ" دیگر را نخوریم.

دکتر قدرت احمدیان - عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی

رئیس دفتر سیاسی حزب کارگزاران سازندگی استان کرمانشاه
www.sazandeginews.ir

 

0
حسین بادینلو ( 5 اردیبهشت 1396 ) :
استاد عزیز ، عالی بود ممنون ، نیازمند متن های بیشتر شماهستیم

نظر شما چیست ؟

نام :
نظر :